Giant kelp - Macrocystis pyrifera

Always irresistible is a spray of Macrocystis pyrifera, known as giant kelp.

24 November 2017

Previous

 

Next

Today's thumbnails

Kwajalein Underwater home