JJ's Bali Dive Photo Archive

Favorites from dives in Bali.

12 November 2014 Bali
11 November 2014 Bali, night
11 November 2014 Bali
10 November 2014 Bali
9 November 2014 Bali
7-8 November 2014 Bali
6 November 2014 Bali
5 November 2014 Bali
4 November 2014 Bali
3 November 2014 Bali

17 June 2014 Bali
16 June 2014 Bali
15 June 2014 night Bali
15 June 2014 Bali
14 June 2014 night Bali
14 June 2014 Bali
13 June 2014 night Bali
13 June 2014 Bali
12 June 2014 Bali
11 June 2014 night Bali
10-11 June 2014 Bali
9 June 2014 night Bali
9 June 2014 Bali
8 June 2014 Bali
7 June 2014 Bali

8 May 2013 Bali Blue Lagoon
7 May 2013 Bali Amed
6 May 2013 Bali Seraya
5 May 2013 night Bali Pura Segara
5 May 2013 Bali Tulamben
4 May 2013 Bali The River
3 May 2013 Bali Pura Segara
3 May 2013 Bali night Petiisan
2 May 2013 Bali Pura Segara
1 May 2013 Bali Petiisan
30 April 2013 Bali Seraya
29 April 2013 Bali Tulamben
28 April 2013 Bali Puri Jati 2
28 April 2013 Bali Puri Jati 1
27 April 2013 Bali Menjangan Is.
26 April 2013 Bali Bayu
25 April 2013 Bali Secret Bay

11 November 2012 Bali
10 November 2012 Bali
9 November 2012 Bali
8 November 2012 Bali
7 November 2012 Bali
6 November 2012 Bali
5 November 2012 Bali
4 November 2012 Bali
3 November 2012 Bali
2 November 2012 Bali
1 November 2012 Bali
31 October 2012 Bali

Kwajalein Underwater Home

All photos are protected by copyright. Please contact uwkwaj@yahoo.com for more information on purchase, use, or redistribution of any photos.